شماره های تماس : ۰۲۱-۳۳۹۰۵۶۶۸ و ۰۲۱-۳۳۹۰۵۷۹۳

نشانی پست الکترونیکی شرکت : sales@nozzletw.com.tw